Press "Enter" to skip to content

4 aukcionų tipai, kuriuos turi žinoti išsilavinęs prekybininkas

Dauguma žmonių išgirdę žodį „aukcionas“, galvoja apie atvirą, didėjančios kainos aukcioną. Tačiau toks aukcionas yra tik vienas iš daugelio. Iš esmės aukcionas yra ekonominis mechanizmas, kurio tikslas yra prekių paskirstymas ir tų prekių kainų formavimas per procesą, vadinamą siūlymu. Atsižvelgiant į aukciono dalyvių savybes ir aukcione parduodamų daiktų pobūdį, vieni aukcionų tipai gali būti efektyvesni nei kiti.

Kaip ir visi gerai suprojektuoti ekonominiai mechanizmai, aukcionas daro prielaidą, kad dalyviai veiks strategiškai ir gali turėti privačios informacijos, susijusios su sprendimu teikti vieną ar kitą pasiūlymą aukcione.

Williamas Vickrey pirmasis nustatė aukcionų taksonomiją, atsižvelgdamas į tai, kokia tvarka aukciono vedėjas nurodo kainas, o dalyviai pateikia savo pasiūlymus. Jis nustatė keturis pagrindinius aukcionų tipus:

  1. Angliškas aukcionas – aukcionas su didėjančiu kainos pasiūlymu;
  2. Olandiškas aukcionas – aukcionas su mažėjančia kaina;
  3. Pirmosios kainos, uždaro pasiūlymo aukcionas;
  4. Antrosios kainos, uždaro pasiūlymo (Vickrey) aukcionas.

Angliškas aukcionas

Dažniausias sutinkamas aukciono tipas – angliškas aukcionas – dažnai naudojamas menui, vynui, antikvariniams daiktams ir kitoms prekėms parduoti. Prekių aukcionas pradedamas tam tikra pradine suma, gali būti lygi ir nuliui. Sulig kiekvienu susidomėjusiu dalyviu, suma kyla iš anksto nustatytu intervalu (procentais ar pinigine išraiška). Tai tęsiasi tol, kol niekas nenori toliau didinti pasiūlymo, tuo metu aukcionas yra uždaromas ir paskutinis dalyvis gauna daiktą už jo pasiūlytą kainą. Kadangi laimėtojas moka savo pasiūlymą, tokio tipo aukcionai yra žinomi kaip pirmosios kainos aukcionai.

Olandiškas aukcionas

Olandiškas aukcionas, taip pat pirmos kainos aukcionas, vyksta kainos mažėjimo principu. Tai yra, organizatorius pradeda aukcioną prašydamas didžiausios jo manymu sumos, kurią gali gauti už šią prekę. Tada sumažina kainą, kol varžytynių dalyvis pagaliau pašaukia: „Mano!“ Tada aukciono dalyvis gauna daiktą ta kaina, ties kuria sustabdė aukcioną. Jei siūlomos kelios prekės, procesas tęsiasi tol, kol visos prekės bus parduotos. Vienas iš pagrindinių Olandijos aukcionų privalumų yra greitis. Kadangi niekada nėra daugiau pasiūlymų, nei yra aukcione parduodamų prekių, procesas užtrunka palyginti mažai laiko. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie naudojami tokiose vietose kaip gėlių turgūs Olandijoje (iš čia ir pavadinimas „Olandiškas aukcionas“).

Pirmos kainos aukcionas

Anglijos ir olandų aukcionuose dalyviai gauna informaciją, apie tai ką kiti siūlo arba kad susilaiko nuo statymo. Tačiau trečiojo tipo aukcione, žinomame kaip pirmos kainos, uždaro pasiūlymo aukcionas, taip nėra. Pagal šį mechanizmą kiekvienas konkurso dalyvis pateikia vieną pasiūlymą užklijuotame voke. Tada atplėšiami visi vokai ir skelbiamas didžiausią kainą pasiūlęs pirkėjas. Jis gauna daiktą už savo pasiūlytą kainą. Šio tipo aukcionai dažniausiai naudojami kredito ir užsienio valiutų refinansavimui.

Antros kainos (Vickrey) aukcionas

Ketvirtasis tipas yra antros kainos, uždaro pasiūlymo aukcionas, kitaip vadinamas Vickrey aukcionu. Kaip ir pirmosios kainos, uždaro aukciono aukcione, dalyviai užklijuotus vokus pateikia per vieną pasiūlymų teikimo etapą. Didžiausią kainą pasiūlęs asmuo laimi prekę, tačiau už kainą, kurią pasiūlė antrą vietą pagal didžiausią kainą pasiūlęs asmuo (arba kelių elementų atveju – aukščiausias nesėkmingas). Šio tipo aukcionai retai naudojami, išskyrus kai kurių Afrikos šalių užsienio valiutų kursų nustatymą.

Lietuvoje mums įprasčiausi angliško tipo aukcionai. Tokiu principu veikia ir internetiniai aukcionai, tokie kaip Manoaukcionas.lt