Apie vadovo asmeninį bei profesinį tobulėjimą

Vadovo vaidmuo yra nuolat kintanti ir reikalaujanti įvairiapusio tobulėjimo sritis. Tai apima ne tik profesinių įgūdžių lavinimą, bet ir savo, kaip asmenybės, augimą. Mantvydas Matthew Narusevicius mums padės aptarti, kaip vadovas gali tobulėti tiek asmeniškai, tiek iš profesinės pusės ir tuo pačiu pasidalinsime sėkmingų vadovų patirtimis šiame nuolatinio tobulėjimo kelyje.

Tikras lyderis turi nuolat stengtis suprasti save, turėti aukštą savivertę ir tobulinti emocinį intelektą. Tai leis efektyviau bendrauti su kolektyvu, valdyti stresą ir priimti racionalius sprendimus net sunkiomis situacijomis. Savo vadovavimo stiliaus analizė ir nuolatinis tobulėjimas leis vadovui prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos ir poreikių. Tai gali apimti praktiškai visus vadovavimo metodus. Atsižvelgiant į tai, reikia suprasti, jog jis turi žinoti kaip tvarkytis su spaudimu ir mokėti efektyviai valdyti savo laiką. Planavimo įgūdžiai ir tinkamų prioritetų nustatymas padės efektyviai valdyti savo įmonės resursus.

Tęsiant apie savybes bei tobulėjimą, tai reikia būtinai paminėti, jog jis turėtų aktyviai įsitraukti į komandos formavimą ir valdymą, kurdamas palankią darbo aplinką, kuri skatintų bendradarbiavimą tarpusavyje. Gebėjimas sujungti įvairių individualų stiprybes leis maksimaliai išnaudoti visą komandos potencialą. Savaime suprantama, jog kai komandoje dirba įvairiapusės asmenybės, konfliktai yra neišvengiami, tačiau vadovui svarbu gebėti juos efektyviai suvaldyti. Mokėjimas atrasti konfliktų šaltinius, surasti konstruktyvius sprendimus ir skatinti bendradarbiavimą yra svarbios vadovo savybės.

Kaip teigia Mantvydas Matthew Narusevicius, tai tikras lyderis organizacijoje turi siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo, sekti naujienas savo srityje ir pritaikyti gautas žinias praktikoje. Tai leis vadovui būti modernu bei daug žinančiu ir prisitaikyti prie besikeičiančių verslo aplinkybių. Būvimas vadovu yra ne vien susijęs su tik su gera lyderyste, bet tuo pačiu metu jis būti ir geru mentoriumi. Pasidalinus savo patirtimi su jaunesniais kolegomis, vadovas gali prisidėti prie jų profesinio augimo. Sėkmingi vadovai skatina atviras galimybes išsakyti savo pastebėjimus ir sukuria saugią aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi saugūs dalindamiesi idėjomis ir nuomonėmis.

Nemažai organizacijų nuolatos vykdo įvairiausius projektus arba kitaip sakant darbas jose vyksta projektų pagrindu. Todėl vadovas, gebantis efektyviai juos valdyti, bus vertinamas. Projekto valdymo įgūdžių lavinimas gali apimti ir naudojimąsi tam skirtomis technologijomis bei darbą su kitomis šalimis. Globalizuotame pasaulyje vadovas turi gebėti veikti tarptautinėje aplinkoje. Mokėjimas suprasti kitas verslo kultūras, valdyti tarpkultūrinės komunikacijos aspektus ir prisitaikyti prie skirtingų veikimo modelių yra svarbus profesiniam tobulėjimui. Žinoma, jog niekas dar negimė mokėdamas, todėl sistemingas mokymasis leidžia vadovui prisidėti prie ilgalaikio įmonės augimo. Įgyvendinant ilgalaikę įmonės plėtrą, vadovas siekia ne tik to, kas aktualu šiandien, bet ir žiūri į ateitį, išlaikydamas organizaciją konkurencingą. Mantvydas Matthew Narusevicius pripažįsta, kad mokymasis niekada nesibaigia. Jie dalyvauja seminaruose, mokymuose ir nuolat ieško naujų būdų tobulinti savo įgūdžius. Tikri lyderiai yra asmeniškai atsidavę savo darbui ir organizacijai. Jie įkvepia darbuotojus savo pavyzdžiu ir rodo aukštus profesionalumo standartus.

Vadovo asmeninis ir profesinis tobulėjimas yra niekados nesibaigiantis procesas, reikalaujantis daugybės pastangų ir atsidavimo. Sėkmingi vadovai yra tie, kurie nuolat siekia tobulėjimo, prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų ir skatina komandą judėti bendrų tikslų link. Mantvydas Matthew Narusevicius  sako, jog svarbiausia yra suprasti, kad lyderis turi būti lankstus, atviras naujovėms ir pasiruošęs nuolat mokytis, siekiant ilgalaikės organizacijos sėkmės.