, ,

Kaip pateikti paraišką „Europos horizontas” paramai?

Europos Sąjungos bendroji programa „Europos horizontas“ yra didžiausia mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos Sąjungos istorijoje. Per 7 metus (2021–2027 m.) pažangiems tyrimams ir inovatyviems sprendimams iš viso bus skirta 95,5 mlrd.

„Europos horizonto“ struktūra grindžiama trimis pagrindiniais ir vienas kitą remiančiais projektais

  • puikus mokslas;

Pirmuoju programos „Horizontas Europa“ ramsčiu – Puikus mokslas – siekiama stiprinti Europos Sąjungos mokslo bazės kokybę ir didinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų konkurencingumą pasauliniu mastu.

  • moksliniai tyrimai;

Susiję su visuomeniniais iššūkiais, su kuriais susiduria Europa, ir technologinio bei pramonės potencialo didinimas pasitelkiant temines politikos grupes (grupes), apimančias visą pasaulinių iššūkių spektrą.

  • inovatyvi Europa;

Europa turi pasitelkti savo mokslą, novatoriškas MVĮ ir naujas įmones, kad galėtų konkuruoti pasaulio rinkose, kurias vis labiau apibrėžia naujos technologijos. Štai kodėl Europos Komisija pradėjo naują iniciatyvą, kuriuo remiasi „Europos horizontas“ – Europos inovacijų tarybą (EIC). EIC misija – remti atsirandančias ir proveržio inovacijas pradedančiose ir mažose bei vidutinėse įmonėse, taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonėse. Ši veikla papildys Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) darbą.

Kur galime rasti informacijos ir konkurso dokumentus, skirtus „Europos horizontui“?

Europos Komisija valdo Finansavimo ir konkursų galimybių portalą, kuriame galime rasti visą informaciją apie Europos horizontą: nuo programos steigimo dokumentų iki paskelbtų konkursų ir jam reikalingų dokumentų paketo parengimo. Finansavimo ir konkurso galimybių portalas yra vieta, kur vyksta visas su projektu susijęs procesas – registruojame padalinį, susikuriame individualią paskyrą, pateikiame paraišką ir įgyvendiname projektą atsiskaitydami portalo elektroninėje sistemoje. Daugiau informacijos rasite internete.

Kaip parengti paraišką

Programoje „Europos horizontas“ paraišką, kurią turime parengti, sudaro dvi dalys:

  • administracinė dalis užpildyta elektroninėje sistemoje Finansavimo ir konkurso galimybių portale.
  • esminė dalis, kurią ruošiame pagal elektroninėje sistemoje pateiktą šabloną kiekvienai konkretaus konkurso temai. Aprašymą paruošiame ne sistemoje, gatavą paraišką įvedame į sistemą kaip priedą ir išsiunčiame. Tai taip pat vyksta Finansavimo ir konkurso galimybių portale.

Kaip atrodo šablonas ir ką pildysime elektroninėje sistemoje, galite pamatyti Europos Komisijos parengtuose standartiniuose šablonuose.