Kuo Jums gali būti naudingi Alytaus notarai?

notarai Alytuje
Photo by Kampus Production on Pexels.com

Būti teisininku nėra lengva. Jis turi daug atsakomybių bei pareigų. Tai yra labai atsakinga ir svarbi specialybė. Dėl to tikrai ne kiekviena asmenybė gali tapti notaru. Visi, tiek Alytaus notarai, tiek ir kitų miestų notarai privalo griežtai paisyti numatytų įstatymų ir laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Jei tik yra nukrypstama nuo normų bei atliekami notariniai veiksmai pažeidžiant įstatymus, visi notarai turi stoti prieš įstatymą ir atsakyti, kaip valstybės pareigūnai. Tokiais atvejais Notarų rūmų prezidiumas arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministras gali pateikti nusižengusiam notarui drausmės bylą. Tikrai neretai girdime tokių atvejų. Dėl to jų darbas ir yra labai griežtai reglamentuotas bei tikrinamas.

Daugelis iš mūsų per gyvenimą tikrai ne kartą ir ne du susiduriame su notarais. Ši asmenybė tvarko, taip pat saugo dokumentus ir savo parašu bei antspaudu patvirtina tų dokumentų ir sandorių teisėtumą. Taigi visų Lietuvoje dirbančių notarų tikslas yra remiantis galiojančiais teisės aktais, saugoti asmenų, o taip pat ir valstybės interesus bei tvirtinant juridinių ir fizinių asmenų nuosavybės ar kitas teises.

Dar reikia pridurti ir tai, kad šie asmenys, kurie paskirti tapti notarais, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui. Tad viena iš svarbiausių jo užduočių yra darbe atliekamų teisinių veiksmų slaptumo užtikrinimas. Tuo remiasi ir Vilniaus, ir Kauno, ir Alytaus notarai bei kituose miestuose dirbantys šias pareigas atliekantys žmonės.

Taigi geriausia Jums yra kreiptis į Alytaus notarus tuomet, kai prireikia teisinės pagalbos Dzūkijos krašte. Šis regionas apima nemažai didesnių ir mažesnių miestelių, tad vieno iš didesnių Lietuvos miestų Alytaus notarai Jums pagelbės iškilus teisiniams keblumams ar tiesiog sprendžiant tam tikrus teisinius klausimus ir vadinamus notarinius veiksmus. Visi Alytaus notarai galės:

  • patvirtinti sandorius bei faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • liudyti: dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą bei parašo dokumentuose tikrumą;
  • išduoti: nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus ir paveldėjimo teisės liudijimus;
  • protestuoti vekselius ir čekius.

Prireikus aukščiau išvardintos pagalbos, susiraskite ilgametę patirtį turinčius notarus, kurie galės Jums pagelbėti.