Press "Enter" to skip to content

Viskas, ką reikia žinoti apie sveikatos patikrą darbe

Medicininė knygelė tai svarbus darbuotojo dokumentas, įrodantis jo sveikatos būklę. Pagal 2000 metais išleistus nuostatus sveikatą tikrintis privalo įvairių profesijų atstovai, net ir dirbantys prie kompiuterio. Įrašai apie sveikatos būklę fiksuojami medicininėje knygelėje. Kaip dažnai tikrintis nusprendžia darbdavys, atsižvelgęs į darbo sąlygų kenksmingumą. Dažniausiai žmonės tikrinasi kas metus arba kas dvejus. Jeigu darbo vietoje naudojamos cheminės medžiagos, dirbama nepatogioje pozicijoje, nuolatiniame triukšme, sveikatos specialistai pataria tikrintis kas metus. Dirbant prie kompiuterio užtektų pas gydytoją apsilankyti kas dvejus metus.

Jeigu darbuotojas atsisako sveikatos patikros ir jo medicininė knygelė nėra pildoma, pagal Lietuvos įstatymus jis gali būti atleistas iš darbo. Nors asmuo jaučiasi gerai ir jam atrodo, kad nėra priežasties eiti sveikatos patikrai, tačiau jis gali sirgti užkrečiamomis ligomis, kurios pradinėje stadijoje nesukelia simptomų, pavyzdžiui, tuberkulioze.

Kad darbuotojui būtų sudarytos visos sąlygos atlikti reguliarią patikrą, darbdavys privalo išleisti jį darbo metu ir už sugaištą laiką mokėti vidutinį atlyginimą. Atsakomybė už darbuotojo reikiamu metu nepildomą medicininę knygelę bei nesilankymą pas gydytoją atitenka darbdaviui, jam skiriama bauda.

Informacija įdarbinant asmenį iki 18 metų

Jeigu paauglys, kuriam nėra 18 metų nori įsidarbinti, privaloma sudaryti raštišką darbo sutartį. Asmuo turi pasitikrinti sveikatą ir turėti medicininę pažymą. Metus pradirbusiam paaugliui reikalinga medicininė knygelė, kuri įrodytų jo sveikatos būklę. Knygelę užpildo darbdavys, o darbuotojas ją privalo pateikti gydytojui sveikatos patikros metu. Iki 18 metų jis turi apsilankyti pas gydytoją kartą per metus.

Asmenims iki 18 metų negalima dirbti pavojų keliančių darbų, pavyzdžiui susijusių su elektros poveikiu, sprogstamosiomis medžiagomis. Taip pat yra nustatytas cheminių medžiagų sąrašas, kurios kenkia sveikatai, su jomis paauglys taip pat negali dirbti.

Jaunuoliams iki 16 metų negalima užsiimti sunkiais, varginančiais darbais. Jis taip pat turi gauti gydytojo išvadą, kad sveikata tinkama norimoms pareigoms užimti.

Reguliariai besitikrinančių sveikatą paauglių medicininėje knygelėje turi būti darbdavio įrašyti kenksmingi sveikatai faktoriai darbe. Jeigu asmuo iki 18 metų jaučia, jog nėra pajėgus ilgiau vykdyti pareigų dėl sveikatos, nuovargio ar kitų priežasčių, jis bet kada gali išeiti iš darbo.